Paul Nyberg 1889—1968


Nyberg, Paul Bernhard (f. 4/1 1889 Borgå, d. 28/12 1968 Hfrs), bibliotekarie och skriftställare, fil.dr 1932, bror till Mikael N. Han var 1911—57 anställd vid Universitetsbiblioteket i Hfrs, från 1954 som t.f. överbibliotekarie. En stor del av N:s litterära produktion rörde morfadern, Zachris Topelius, vars dagböcker, självbiografiska anteckningar och korrespondens han redigerade och utgav jämte en bildkrönika om skalden (1938) och dennes biografi (1949). Släktkrönikan Från barock till nyrokoko utkom 1962 och en biografi över Eric von Rettig 1964. Bland N:s övriga arbeten märks Herrar och herrgårdar (1941), som skildrar människoöden ur hans släkts historia, och Sibbo sockens historia (2 bd, 1931—50). Erhöll professors titel 1957.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Prosa av Nyberg.
Minnesruna i Svenska folkskolans vänners kalender.
Släkten Backman gav stoff till Fältskärns berättelser i Jakobstads Tidning.
Nybergs härkomst på mödrnet av Woldemar Backman.
(Rev. 2017-01-15.)