Runar Nyholm 1913–1999

Runar föddes 23.08.1913 i Munsala och dog 05.10.1999 i Nykarleby.
Runar studerade till folkskollärare vid Nykarleby seminarium och blev klar år 1936. Han tjänstgjorde först som lärare i Lotlax (Vörå) och sedan i Jeppo fram till pensioneringen år 1973. Runars tre huvudintressen var historia, idrott och musik. Vid sidan av läraryrket hade han en lång rad förtroendeuppdrag i kommunen och kyrkan. Han fungerade även som vikarierande kantor i en lång tid.

Runars deltog i Finlands båda krig. Ni kanske känner till ”En vinter i löpgraven”, som handlar om hans upplevelser i vinterkriget 1939–1940. Den torde finnas att låna i bibliotek även i Sverige. Den fick mycket god kritik vid utgivningen 2009. Låna den, den ger en bra bild av Runar som människa, dessutom innehåller den en uppteckning av hans litterära produktion.

Runar inledde sin författarkarriär redan i början av 1940-talet genom att skriva artiklar i Vasabladet, sedan blev det allt som allt cirka 200 stycken. Han har även skrivit ett tiotal lokala historiker från Jeppo och Munsala.

Den artikel som Ni läst om Nykarleby torde vara den enda som handlar enbart om Nykarleby, de andra handlar om Jeppo och Munsala. Han har även skrivit om slott kring Mälaren.


Stefan Nyholm. (2015).


Läs mer:
Minnesruna i SFV Kalender av Ole Nordström.
Levande tidsbilder från ett svunnet Nykarleby. (Det var den artikeln som jag råkade komma in på och konstatearde att det inte fanns fakta om författaren.)
Nykarleby Jeppo försäkringsförening 1881–1981.
Regalbränneriet och kvarnarna vid Haralds.
Tjärbränningen i Jeppo historia.
Nyholm i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958.
Artiklar i Pedersöre.
Haraldsforsen har slutat brusa i Nykarleby Posten
(Inf. 2015-03-30, rev. 2024-02-11 .)