Felix Nylund 1878—1940


Nylund, Felix Arthur (f. 15/5 1878 Korpo, d. 23/12 1940 Grankulla), skulptör. N. fick sin utbildning i Åbo som Victor Westerholms elev 1895—98 och i Köpenhamn, där han var bosatt långa perioder åren 1899—1924. Han bodde även sju år i Paris (1900—07) och innehade från 1914 en villa med ateljé i Grankulla. N. var till en början inspirerad av den fransk-skandinaviska klassicismen, men senare började hans stil genom impulser från grekisk och egyptisk skulptur präglas av en tilltagande förenkling i arkaiserande anda; det bästa exemplet på detta är bronsgruppen Tre smeder, rest 1932 på Studenthusplatsen i Hfrs. Fontänskulpturen Grodan, som beställdes av affärsmannen Alfred Kordelin under första världskriget, fullbordades först 1981 i full skala av sonen Gunnar och ställdes därefter upp i parken på Gullranda. [Presidentens sommarbostad i Nådendal.] Hans främsta verk i utomhusmiljö från 1920-t. är det schüttska gravmonumentet i Jakobstad, fullbordat 1928. N. var från 1935 lärare i skulptur vid Finska konstföreningens ritskola och verkade här stilbildande. Han var flitigt anlitad som medaljkonstnär och framträdde även som målare.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
J. J. Huldén om skulptören i Stridsluren och vindharpan.
Medaljkonst i Uppslagsverket Finland.