ERIK REIPSAR


Den 28 februari drabbades vår skola av en tung förlust i det att skolföreståndare, Erik Reipsar, oväntat rycktes bort. Mitt uppe i verksamhet och omsorger fick han lämna det arbete, som han helt gett sig ut för. Han var vid sitt frånfälle endast 36 år. Erik Reipsar utdimitterades från Nykarleby seminarium år 1965 och verkade sedan där som t.f. lektor i slöjd och teckning till dess att inrättningen indrogs. Han antogs som lärare vid stadens lågstadieskola från den l augusti 1970 och var dess föreståndare de tre senaste åren.

Hans arbete bars upp av ansvar, reda och kunnighet. Finska, matematik och teckning-slöjd var hans favoritämnen, för vilka han offrade vida mer än vad som brukar vara tillfyllest. Ett banbrytande arbete var det i många stycken. Erik Reipsar var framförallt en förstående och varm medmänniska. Fåordig ifråga om livets djupa källflöden, men i gärningen visade han stilla vad hans innersta bars upp utav.

 


Normens årsberättelse våren 1975.
Helena Haglund, som hade Reipsar som finskalärare 1974–75, tillhandahöll.


Läs mer:
Minnesruna över Reipsar.
(Inf. 2022-09-12, rev. 2022-09-12 .)