Viola Renvall 1905—[1998]

Renvall-Krokfors, Saga Viola Magdalena (f. 6/4 1905 Tfrs), författare, fil.mag. 1932. R. undervisade 1930—36 i svenska och historia vid Svenska samskolan i Tfrs och var 1950—70 lärare i samma ämnen vid Pargas svenska samskola. Hon har sedan debuten 1929 med diktsamlingen Inom kretsen utgett en lång rad av diktböcker präglade av rik lyrisk känsla och innerlig religiositet. Motiv som R. med förkärlek återvänder till är barn, djur och natur. En klar uppfattning om barnens psykologi och behov har gjort henne till en uppskattad författare av sagor, utgivna bl.a. i volymen Tio sagor om skogsfolket (1973), ett urval ur två tidigare samlingar. Hon var från 1936 gift med författaren Hjalmar Krokfors (se denne).Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Poesi av Viola Renvall.
Juni av Ulla Sjölind.
(Rev. 2010-03-10.)