Jacob Rijf 1753—1808


Rijf, Jacob
(f. 17/7 1753 Pedersöre [Lepplax], d. 25/12 1808 Sthlm), kyrkbyggare; tillhörde en känd kyrkbyggarsläkt, bland vars medlemmar utom R. märks hans far Thomas R. (1726—1803) och hans son Karl R. (d. 1808). R. hade 1783 förmånen att få studera arkitektur vid Konstakademin i Stockholm, och han utnämndes följande år till länsarkitekt i Västerbotten. Han kom härigenom att vara verksam på båda sidor om Bottenviken. R. sökte åstadkomma en syntes mellan den gustavianska stilen och den av allmogearkitekter utvecklade kyrkobyggnadsstilen. Till hans bästa arbeten hör Larsmo kyrka, som han byggde 1785—88 tillsammans med fadern; vidare märks Överkiminge, Himango, Lehtimäki och Kortesjärvi kyrkor; den sistnämnda (påbörjad 1791) är en av träkyrkoarkitekturens främsta skapelser i Finland. Nämnas bör även Vindala kyrka, en tolvhörning av trä, uppförd 1807 enligt ritningar av R., och Nedertorneå kyrka (1797), där lämningarna av en medeltida stenkyrka skickligt utnyttjats.


Uppslagsverket Finland (1983).
Stavningsvarianter förekommer: Rijf, Rif, Riif.


Läs mer:
Betyget från Konstakademien. 1784.
Byggmästare från svenska Österbotten i Österbottniska Posten 1922.
Nytt ljus över vår kyrkobyggnadskonst på sjuttonhundratalet. 1926
Österbottnisk kyrkobyggarsläkt. 1926.
Suomalaisia kirkonrakentajia. Kainun Erkki ja Jaakko Rijf av Heikki Klemettii i Nationalbibliotekets digitala samlingar. 1927.
Namnkunniga österbottningar. 1927.
Österbottniska kyrkobyggmästare av K. V. Åkerblom. 1928.
Nyförvärv till Ateneum. 1928
Rijf i Österbottningar i Norrland. Gamla konstnärliga förbindelser över Bottenhavet av Manne Hofrén. 1929.
Nykarleby-minnen av K. V. Åkerblom i Österbottniska Posten 1932.
Jacob Rijf Österbottens berömde kyrkobyggare av Selim Melin. 1965.
Av William Wik. 1972, 1974, 1975.
Verk av släkten Rijf. 1977.
Alster från Rijfarnas verkstad av Kari Appelgren. 1985.
Ahlnäs i Hemman och husbönder 1548—1850 av Rudolf Olson. 1997.
Kyrkobyggaren Jacob Rijf av Håkan Ahlnäs. 2003.
Kyrkobyggarna Rijf av Lars Smeds, presentation. 2009.
Presentation av doktorsavhandlingen Kirkonrakentajasuku Rijf: Pohjalaisen kirkonrakentajasuvun ... av Paula Mäkelä. 2015.
Här ska Rijfs minnesmärke stå av Johan Sandberg i Kyrkpressen 2019.
Minnesmärket över kyrkobyggmästarsläkten Rijf, 2019.

Bevarade från 1700-talet: Toby stenbro, Wasa Hovrättshus och Wasastjerna-huset på Vasa Släkt- och Bygdeforskare r.f.:s webbplats.
(Rev. 2019-08-27 .)