CURT ROOS

1898–


Det är lite olika uppgifter i de två 50-årsnotiserna, så båda publiceras.


Födelsedagar.

50 år fyller i morgon måndag kommunalläkaren i Kauhava, med. lic. Curt Roos. Född i Etseri och under tidigare barndom bosatt i Gamlakarleby, blev Curt Roos student vid Svenska Normallyceum i Helsingfors år 1919. Efter studier vid statsuniversitetet blev han med. lic. och hade sedermera praktik på olika orter, bl. a. i Jakobstad. Han blev sedermera kommunalläkare i Evijärvi samt utnämndes till stads- och sjukhusläkare i Nykarleby år 1937. I denna befattning kvarstod han till år 1945, då han antogs till kommunal- o. militärläkare i Kauhava. Jubilaren har gjort sig känd som en skicklig och erfaren läkare samt vunnit stor uppskattning.


Jakobstads Tidning, 11.07.1948, nr 155, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

50-åringar

Femtio år fyller i dag kommunalläkaren Curt Roos i Kauhava.
     Roos, som blev student år 1916, avlade år 1927 med. kandidat- och år 1934 med. licentiatexamen. År 1936 antogs han till kommunalläkare i Evijärvi och år 1938 till stadsläkare och läkare vid kommunala sjukhuset samt vid seminariet i Nykarleby. År 1945 utnämndes han till kommunalläkare i Kauhava.


Åbo Underrättelser, 12.07.1948, nr 181, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Roos gård.
Roos villa.
Stadsläkarna av Woldemar Backman.
(Inf. 2023-06-29, rev. 2023-06-29 .)