Johan Rosberg 1864—1932


Rosberg, Johan Evert (f. 18/6 1864 Kyrkslätt, d. 20/3 1932 Hfrs), geograf, fil.dr 1902. R. verkade under 1800-talets sista decennier som lärare vid de svenska läroverken i Kuopio och Uleåborg och undervisade även några år vid kadettskolan i Fredrikshamn. Han blev 1902 e.o. professor i geografi vid Helsingfors universitet och var 1912—30 ordinarie professor. R. företog flera forskningsresor, som sträckte sig till Sibirien i n., Kaukasien i s.o. och Nordafrika i s. Han uppehöll sig som vetenskapsman främst vid geomorfologiska frågor, ss. ås- och deltabildningar, jättegrytor m.m. R. var även en ytterst flitig populärvetenskaplig författare; bland hans böcker märks Land och folk (2 bd, 1906, 2:a uppl. 1926) och flera som behandlar Lappland och Nordkalotten. R utgav ytterligare sockenhistoriken Kyrkslätt (3 bd, jte U. Fleege, 1900) och var huvudredaktör för samlingsverken Suomenmaa 1919—31 och Maapallo 1923—29. Han var vidare huvudredaktör för tidskriften Terra 1898—1932 och redaktör för hem och hembygd 1927—29.


Läs mer:
Einar Hedström hänvisar till Rosbergs ”Österbottens finska deltan” i kapitlet Nykarleby älv.
Nykarleby i Bilder från svenska bygder där R. var medförfattare.