Hugo Schulman 1850—1919


Schulman, Carl Magnus Hugo (f. 31/12 1850 Fhamn, d. 16/2 1919 Grankulla), militär och krigshistoriker. S., som fått sin militära utbildning i Ryssland, utmärkte sig under turkiska kriget (hans Minnen från fälttåget i Turkiet åren 1877—78 utgavs 1955) och var 1881—1902 chef för kadettkåren i Fredrikshamn; erhöll generalmajors avsked. Han var 1903—10 intendent för Borgå historiska museum. Utgav de värdefulla krigshistoriska arbetena Händelserna i Finland under Krimkriget (1915) och Striden om Finland 1808—09 (1909) samt jämte S. Nordenstreng matrikeln Finska kadettkårens elever och tjänstemän 1812—1912 (1912)


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Striden vid Nykarleby i Striden om Finland 1808—09 av Hugo Schulman.
v. Döbeln räddar återtågsvägen och segrar vid Juthas.
(Rev. 2008-09-09 . )