Leif Segerstam 1944


Segerstam, Leif Selim (f. 2/3 1944 Vasa), dirigent och kompositör, utbildad vid Sibelius-akademin och Juillard school of music i New York. S. fick sitt internationella genombrott på Stockholmsoperan, där han var kapellmästare 1968—71 och musikchef 1971—72; kapellmästare vid Finlands nationalopera 1965—68 och dess chef 1973—74. Han var 1975—82 förste dirigent vid österrikiska radions symfoniorkester och blev 1983 överkapellmästare för Rheinland-Pfalz' statsfilharmoniker. Bland S:s fasta engagemang märks ytterligare chefkapellmästartjänsten vid operan i Västberlin 1972—73 och befattningen som överkapellmästare för Radions symfoniorkester, som han innehaft sedan 1977. S. har framträtt som gästdirigent vid symfonikonserter och operaföreställningar i talrika europeiska och amerikanska städer.

Inom S:s produktion, som är tämligen modernt inriktad, märks orkesterverk (bl.a sju symfonier), en violinkonsert, en pianokonsert för sopran och orkester, stråkkvartetter, pianostycken, violinstycken m.m. Han har även framträtt som violinist, både som solist och som primarie i Segerstam-kvartetten. S. segrade 1962 i den kända pianotävling som bär Maj Linds namn (Hfrs).


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
S. härstammar från Socklot och är son till Selim Segerstam.
(Rev. 2020-01-19 .)