Selim Segerstam 1904—1963


Segerstam, Selim Johannes (f. 9/4 1904 Nkby lk [Socklot], d. 2/10 1963 Hfrs), sånglärare och kompositör, far till Leif S. Han kompletterade sin folkskollärarutbildning (utexaminerades från Nkby seminarium 1926) med studier bl.a. i komposition vid nuvarande Sibelius-akademin, verkade som sånglärare och lektor vid Nykarleby och Vasa seminarier samt från 1947 vid Hfrs svenskspråkiga folkskolor. Som kördirigent deltog han i sångfester och ledde flera körer. Han komponerade melodiska kör- och solosånger och gjorde folkvisearrangemang. Utgav Vår sångbok (1952) och Bicinia (1957), en samling tvåstämmiga sånger.Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Minnesruna i SFV Kalender.
Hustrun Viola Segerstam.
Selim Segerstam – mannen bakom Vår Sångbok av Camilla Cederholm.
Poesi.
S. är omnämnd i Österbottnisk lustresa av J. J. Huldén.
S. var verksam inom Socklot sångkör av Helen Segerstam.
Erik Bergman och Selim Segerstam jobbar för en ny märklig sångbok i Österbottniska Posten.
De Hemlöse.
Segerstam i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958.


I juli 2004 högtidlighölls hundraårsminnet av Selims och hustrun Viola Segerstams födelse med sång- och musikspelet ”Toner stå upp på nytt” i Ahlbecksalen. Bland andra Leif Segerstam och Segerstamkören under ledning av Gunilla Josefsson framträdde. Bo Kronqvist reciterade. Arrangörer: Arbetsgruppen och Juthbacka teater.
(Inf. 2009-01-31, rev 2023-02-21 .)