M I N N E S R U N O R


HELEN SEGERSTAMDen 11 november 1982 avled Helen Segerstam, f. Kronqvist, på Nykarleby sjukhus. Hon var född den 25 september 1908 och vid sin bortgång således 74 år.

Helen Segerstam var en kulturidealist av den gamla stammen. Det innebar att hon helhjärtat arbetade för det hon uppfattade som viktigt: här intog arbetet bland de österbottniska kvinnorna inom martharörelsen en särställning. Själv var hon en god representant för den självständiga österbottniska kvinnan och hon drog sig aldrig för att axla också tunga förtroendeposter. Under många år ledde hon såväl Socklot marthaförening och Nykarleby marthadistrikt. I sin hembys förening fick hon titeln hedersordförande.

Två andra sektorer som låg henne varmt om hjärtat var sången och musiken samt hemslöjden. Hon spelade och sjöng och vävde, allt med samma sprudlande vitalitet. Många såg i henne en kvinna som aldrig skyggade för en uppgift och som aldrig lät sig hejdas i arbetet för en god sak.

Helen Segerstam blev också bekant för två andra saker: som trädgårdsodlare och torgförsäljare samt som flitig skribent i JT. Familjen Segerstam bedriver ett intensivt jordbruk och det var frukterna av detta arbete hon under en lång följd av år marknadsförde på torget i Jakobstad.

I Helen Segerstam hade JT en sällsynt trogen och aktiv rapportör, som själv skrev om livet i Socklot och om skeendet i olika föreningar, inte minst om martha-arbetet.

Helen Segerstam var flitigt verksam ända till dess hon för drygt två år före sitt frånfälle drabbades av hjärnblödning och förlamning. Trots sin sjukdom tog hon del i skeendet och en kort tid före sin bortgång kunde hon i kretsen av sin familj fira makarnas guldbröllop.


Alf Snellman, Svenska Folkskolans vänners kalender (1983).
(Inf. 2004-10-31.)


*     *     *


Martha-auktion 10.12.1963
Trodde att Helen Segerstam svingar mäklarklubban och ett förkläde, men Leif Sjöholm meddelade att det är Hanna Harald. Magnus Frostdahl identifierade skrivaren Granvik, springpojken Roger Frostdahl och Marta Nylund från Gråsön i högerkant. Gun-Lis Smeds visste berätta att Granviks förnamn var Verna. Fina gardiner! Förstoring.
Från Finna.fi/SLS.
Vem ser vi här?
Förstoring.
Från Finna.fi/SLS.


Foto: Rafael Olin.
(Inf. 2023-12-17.)


Läs mer:
Nykarleby marthadistriktsförbund r.f. Årberättelse 1975, Historik 1926—1976 av Segerstam.
Innehållsförteckning till Socklot.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll. Själv arbetade jag ett par somrar hos Segerstams och var även en gång med Helen och sålde grönsaker på Jakobstads torg.
(Inf. 2004-10-31, rev. 2023-12-17.)