Seminarister på utfärd

Gunnar Granlund med seminaristkamrater på utfärd vid Andrasjön i slutet på 1920-talet.
Gunnar Granlund med seminaristkamrater på utfärd vid Andrasjön i slutet på 1920-talet.


Gunnar Granlund
, född 1908 i Nykarleby. Gift med Aili Östman, dimitterad 1930. Lärare i Vesterö, Maxmo 1941—45, i Koskö, Kvevlax 1946— enligt Nykarleby folkskolseminariums matrikel av Hans von Schantz.


Foto ur Gunnars album. Barnen Gunborg Blomqvist och Bo-Erik Ganlund tillhandahöll via Stig Haglund.


Läs mer:
Boden finns numera längre upp på land.
(Inf. 2006-04-22.)