Frans Albert Seyn 1862—1918


Seyn, Frans Albert (1862—1918), rysk militär (generallöjtnant 1909), generalguvernör i Finland 1909—17. Innan S. tillträdde sin höga post hade han redan från 1890 tjänstgjort i Finland. Mellan åren 1899 och 1905 var han chef för generalguvernörens kansli. Han understödde då Bobrikov i dennes verksamhet, bl.a. som chef för den politiska polisen. 1907—09 var han adjoint hos generalguvernören. Under den andra ofärdsperioden var S. den främste förverkligaren av den ryska förtryckspolitiken. Särskilt sedan krigstillstånd proklamerats 1914, satte han in hela sin energi på att genom allehanda ”interimsförordningar” förkväva alla frihetssträvanden. S. bortfördes 1917 till Ryssland och arkebuserades senare.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
V. K. E. Wichmann hade problem med S.
(Inf. 2004-05-09, rev. 2024-01-31 .)