New Charles Village

Nykarleby Gymnasiums abiturienters klasströja 1977 i rätt sammanhang, det vill säga på Ronny Sjöblom.


Ronny utanför Normen.


Detalj.
Foto: FL, juli 2004.
 


Läs mer:
Neo-Carolina – fler varianter på stadsnamnet.
Ronny på klass 1.
Barndomshemmet.
(inf. 2004-08-11, rev. 2022-12-10.)