Alexander Slotte 1861—1927


Slotte, Mathias Alexander (f. 7/4 1861 Nedervetil, d. 3/4 1927 Hfrs), författare och skolman, folkskollärare från 1888. S. framträdde som scenisk författare med fyra större dramer och ett antal mindre folkstycken, men blev främst känd för sina bygdeberättelser från Österbotten, Karlebybor och andra (1912) och Solskensfolk och andra berättelser (1923). Diktsamlingen Sånger och syner (1918) innehöll flera texter till gamla folkmelodier, bl.a. de senare allmänt sjungna Slumrande toner och Plocka vill jag skogsviol. S. var 1890—1907 litteratur- och teaterkritiker vid Hufvudstadsbladet och innehade därefter befattningen som sekreterare i Finlands allmänna slöjdförening. Han engagerade sig i början av seklet för uppgiften att skapa en finlandssvensk teater och var bl.a. en av de drivande krafterna bakom Folkteatern. S. var uppskattad som dramatiker, men eftervärlden känner honom främst som visdiktare. (J.J. Huldén, Österbottningar, 1934; L. Sandbacka, A.S., 1981)


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Slumrande toner av J. J. Huldén.
Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton.
Slotte i En bondestudent i K. J. Hagfors av Margit Åström.