Helmer Smeds 1908—1967


Smeds, Helmer (f. 29/7 1908 Petalax, d. 8/12 1967 Hfrs), geograf, fil.dr 1935. S. var professor i ekonomisk geografi vid Svenska handelshögskolan 194250, därefter professor i geografi vid Helsingfors universitet. Han förvärvade ryktbarhet som kulturgeograf genom fyra forskningsresor till Etiopien på 1950- och 60-t. Riksdagsman (sfp) 1945—48. Utgav bl.a. Malaxbygden (1935) och Svenska Österbotten: Vasatrakten (1953).


Uppslagsverket Finland (1985).


S. var huvudredaktör för Den Österbottniska byn, där kapitel om Kovjoki och Socklot ingick.