M I N N E S R U N O R


SELIM SMEDSDen 20 januari 1969 avled folkskolläraren Jakob Selim Smeds, Helsingfors, 62 år gammal. Han var född den 19 juni 1906 i Nykarleby, Socklot.

Selim Smeds dimitterades från Nykarleby seminarium 1932. Hans begåvning och kunskapshåg drev honom emellertid vidare på studievägen vilket resulterade i studentexamen 1937 och flera akademiska vitsord. Han var lärare i Vasa svenska folkskolor 1933—39 och i Helsingfors från sistnämnda år till dess han kort före sin död pensionerades.

Smeds var den borne pedagogen. Hans undervisning var fängslande och modern på samma gång som den var saklig och fast rotad i hävdvunnen praxis. Sin rika erfarenhet delade han med sig till kolleger i andra skolor genom flera läroböcker i svenska och i praktiska ämnen. Hans praktiska sinne ledde honom till viktiga förtroendeuppgifter inom folkskollärarnas fackorganisation. Han var redaktör för föreningens tidskrift 1939—41 och ekonom i förbundet i från 1943, en syssla som småningom sammankopplades med förlagschefens viktiga uppdrag. På ett föredömligt sätt utvecklade han förbundets läroboksutgivning. Selim Smeds helgjutna livsgärning förblir ett ljust och oförgängligt minne för alla dem som lärde känna honom.
Svenska Folkskolans vänners kalender (1969).


Läs mer:
Smeds var aktiv inom nykterhetsrörelsen.
Smeds i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958.

Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Införd 2004-10-31.)