Alma Söderhjelm 1870—1949


Söderhjelm, Alma (f. 10/5 1870 Viborg, d. 16/3 1949 Sthlm), historiker, fil. dr 1900. S. var 1906—26 docent i allmän historia i Hfrs (universitetets första kvinnliga lärare) och 1927—38 personlig e.o. professor i ämnet vid Åbo Akademi. Som forskare ägnade sig S. främst åt franska revolutionen (Sverige och den franska revolutionen, 2 bd, 1920—24; Den stora revolutionen, 2 bd, 1927—29), särskilt dess kulturförhållanden och personhistoria. Speciellt intresserade hon sig för Axel von Fersen och Marie-Antoinette och publicerade på franska en uppseendeväckande undersökning av deras vänskapsförhållande (1930) samt gav dessutom ut, likaså på franska, Marie-Antoinettes och Antoine Barnaves hemliga korrespondens (1933). Dessa forskningsresultat gjorde S:s namn vida känt i den vetenskapliga världen.

S. hade redan 1925—28 offentliggjort Fersens dagböcker i tre band. Hon utgav även ett antal populärt hållna skrifter och det digra arbetet Jakobstads historia (3 bd, 1907—14). S. var långa perioder bosatt i Sverige, där hon bl.a. ägnade sig åt journalistisk verksamhet, och publicerade under årens lopp åtta kåserisamlingar. Hon framträdde även som skönlitterär författare med skådespel, romaner och en diktsamling. Hennes memoarer utkom i fem delar: Min värld I—III (1929—31), Mina sju magra år (1933) och Åbo tur och retur (1938). (Festskrift till A.S., 1945; Finländska gestalter VII, 1968)


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Georg Carl von Döbeln (1937) av Söderhjelm.