Runar Söderlund —2007


Runar Söderlund, . . .
Fotografier av Söderlund

Tillhandahållna av Adèle Broman och digitaliserade av Stig Haglund.


Personer
Josef Herler.

Hus
Fougstedts trädgård.

Personer
En del av Joupers personal 1959 (ur Runars album).
(Inf. 2007-09-08, rev. 2007-10-20.)