Edvin Stenwall 1899—1976


Stenwall (t. 1922 Sulonen), Edvin Edvard (f. 26/7 1899 Pargas, d. 13/6 1976 Vasa), präst och fredsaktivist. S. prästvigdes 1922 och blev samma år t.f. kyrkoherde i Munsala samt 1925 t.f. kyrkoherde i Solf; kaplan i Närpes 1926—43 och kyrkoherde där 1943—70. Han var energiskt verksam inom freds- och nykterhetsarbetet; utgav 1926—39 tidskriften Frid på jorden och grundade 1929 föreningen Närpes fredsvänner, där han var ordförande till 1952. S. innehade ett stort antal andra lokala förtroendeposter (var bl.a. ordf. i Närpes kommunalfullmäktige 1946—56) och var därtill bl.a. riksdagsman 1936—38 (sfp). Hans memoarer från ungdomsåren utgavs postumt 1976 under titeln Frid på jorden. Teol. dr h.c. [hedersdoktor] vid Åbo Akademi 1968.


Uppslagsverket Finland (1985).


S. har skrivit ”Kyrkorna i Svenska Österbotten: en presentation av kyrkor och församlingar i Närpes, Korsholms och Pedersöre prosterier”. Nykarleby tillhör Pedersöre prosteri.