Ossian Sund
 född 25.12. 1876, död 21.8. 1950

I måndags på kvällen avled förre tulluppsyningsmannen Ossian Sund i staden. Den bortgångne hade under en längre tid haft försvagad hälsa och då sjukdomen tog en allvarlig vändning följde döden.
     Ossian Sund var av gammal Nykarleby släkt och verkade hela sitt liv i staden. Han tjänstgjorde inom tullverket tills han pensionerades och har sedan bedrivit jordbruk på stadens arrendemark. En följd av år förestod han busstationen i staden och gjorde sig då känd som synnerligen hjälpsam och förekommande.
     Inom stadens kommunala liv har han med sunt omdöme bl.a. verkat inom stadsfullmäktige och under en lång tid inom vårdnämnden. Ett tiotal år var han kommunal inspektör för alkoholrörelsen.
     Ossian Sund var en försynt och stilla människa med gammaldags värdig artighet, som mången även utom den närmaste vänkretsen kommer att minnas med saknad.

Österbottniska Posten nr 34/ 1950.


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Ja, var finns idag i Nykarleby personer med den gammaldags värdiga artighet som Ossian representerade?*      *      *


Tänkte att det kunde vara trevligt att få lite mer fakta om ”... och har sedan bedrivit jordbruk på stadens arrendemark.”, så jag kontaktade dottersonen Brynolf Blomqvist:

Hej !

Som svar på frågan har jag nog inte särskilt mycket. Jag vet att Ossian hade arrenderat  någon linda uppe i Lippjärv dit familjen åkte på häst och kärra vid höbärgningstider. Dessutom hade han arrenderat en linda ungefär ovanför Farm-Frys. Fotot som jag skickar är taget därifrån någon gång på 30 talet skulle jag tro.


Från vänster: Martha, Julius (Julle), Karin, Oskar samt fadern Ossian.

 Läs mer:
Ossian i Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter. I Sund av Woldemar Backman.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-08-23 rev. 2012-08-23 .)