Nils Sundkvist 1917–1988


Sundkvist, Nils Klas Ingemar. Född. 14. 8. 1917 i Socklot. T.f. lärare i Larsmo 1. 8. 1943—31. 7. 1946. T.f. lärare i Socklot 1. 8. 1946—31. 7. 1949. Lärare i Socklot 1. 8. 1949—31. 10. 1977, då han avgick med pension. Avliden 3.7.1988. Utom tjänsten var Nils Sundkvist engagerad i byns föreningsliv. Han var aktiv körsångare i många år. I flera år fungerade han som sekreterare i folkskolnämden under en tid, då skolväsendets strukturomvandling var het i kommunen. Nils var främst av allt en gedigen, kunnig och samvetsgrann lärare. Tidigare elever kommer särskilt ihåg hans engangerade undervisning i teckning, matematik, biologi och slöjd. Fritidsintressena, botanik och målning stimulerade på ett speciellt sätt. Under senare år var Nils Sundkvist livligt engagerad i utforskningen av hembyns förflutna.


Sonen Olav Sundkvist berättade.


Läs mer:
Minnesruna öav Pehr Tonberg.
Socklot skola i Nykarleby 100 år av Nils Sundkvist, varifrån ovanstående är hämtat.
(Inf. 2008-11-28, rev. 2008-12-08.)