Viktor Sund 1891—1966


Sund, Karl Viktor (f. 27/8 1891 Jstad, d. där 27/7 1966), folkskollärare, utexaminerad från Nykarleby seminarium 1914. S. arbetade 1922—55 som lärare vid Jakobstads svenska folkskolor och var därtill bibliotekarie vid stadsbiblioteket från 1914 och intendent vid stadsmuseet från 1920. S. utgav diktsamlingen Skymningsriket (1915), mest känd för sin av Merikanto tonsatta sång Där björkarna susa sin milda sommarsång. Han har även inspirerat flera andra tonsättare, bl.a. Erik Fordell, Odin Sikström och Sigurd Snåre. Ett urval av hans dikter, främst sådana som inte ingår i Skymningsriket, utgavs 1981 av Jakobstads stad.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Poesi.
(Rev. 2022-11-16 .)