Thure Svedlin 1891—1959

Svedlin, Thure
William (f. 20/2 1891 Nkby, d. 30/9 1959 Hfrs), förlagschef, fil.mag. 1914. S. utförde under och efter första världskriget viktiga uppdrag för jägar- och skyddskårsrörelserna, bl.a. som författare av propagandaskrifter och organisatör av skyddskårsbefälets utbildning. Han blev 1922 medarbetare i Holger Schildts förlag och tjänstgjorde från 1931 som dess VD. S. redigerade tillsammans med andra det s.k. deltagarverket från kriget 1918 (8 bd, 1921—28) och skrev en översikt över detta krig (1938) samt historiken Dalsbruks järnverk och brukspatroner 1686—1936 (1936).


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
S. donerade medel till statyn Flora. 1937
Thure Svedlin död i Österbottniska Posten. 1959
Minnesruna i SFV Kalender av Hans Ruin. 1960
Fadern Isak av Erik Birck. 1988
Svedlin omnämnd i Revolutionen 1917 och händelserna i Nykarleby av Erik Birck. 1988
(Inf. 2004-06-10, rev. 2020-01-16 .)