Carl Synnerberg 1837—1915|


Synnerberg, Carl (f. 10/9 1837 Nkby, d. 20/8 1915 Lovisa), skolman och språkforskare, fil.dr 1869. S. var 1860—69 anställd som lärare vid Helsingfors lyceum och 1869—1902 överinspektör för språkundervisningen vid elementarläroverken vid överstyrelsen för skolväsendet. Han var en av Svenska litteratursällskapets grundläggare och dess sekreterare 1885—95. S. utgav flera läroböcker i latin. 1871—99 redigerade han Tidskrift utgifven av Pedagogiska föreningen i Finland. Erhöll 1893 kansliråds titel.


Uppslagsverket Finland (1985).”Porträtt av filosofiedoktorn, kanslirådet Carl Synnerberg, sittande i helfigur i en fåtölj. Född i Nykarleby 10.9.1837, dog i Lovisa 20.8.1915.”
Foto: Carl Adolph Hårdh. Åbo Akademis arkivsamlingar - Bildsamlingarna, Finna.fi. (Inf. 2022-09-28.)


Läs mer:
Carl Synnerberg, skolman och filolog av Ragnar Mannil.
Carl Synnerberg i Nordisk familjebok.
Minnesruna i Svenska folkskolans vänners av Petrus Nordmann.
Carl Synnerberg av V. T. Rosenqvist i Svenska Litteratursällskapets Förhandlingar och uppsatser.
Barndomshemmet efter branden.
Minnestavla.
Inspektion av Vasa lyceum av Ivar A. Heikel.
Zacharias Topelius var en av S:s faddrar.
S. testamenterade medel till en stipendiefond vid seminariet.
Synnerberg i Wasa Trivialskolas matrikel.
(Rev. 2022-09-28 .)