Dödsfall. Den 13 dennes avled i Helsingfors häradshövding Isidor Taucher i en ålder av omkring 68 år. Född i Torneå den 12 juni 1847 blev Taucher student 1865, och avlade domarexamen 1869, varefter han samma år antogs till auskultant i Vasa hovrätt. Tre år senare erhöll han vicehäradshövdingstitel, tjänstgjorde en kortare tid som borgmästare i Vasa, varefter han någon tid ägnade sig åt affärsverksamhet. Som t. f. borgmästare i Nykarleby fungerade han åren 1892—1893. Han utnämndes 1893 till häradshövding i Rantasalmi domsaga och transporterades till häradshövding i Nykarleby domsaga 1904. Från sistnämnda tjänst erhöll han på begäran avsked 1914 och bosatte sig därefter i Helsingfors. — Som ordförande i Nykarleby banks förvaltningsråd fungerade han åren 1907—1912.


Österbottniska Posten, 21.01.1916, nr 3, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*Isidor Taucher.
Nykarleby museum nr 1281.
Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2024-06-05.)

*


Domarkåren. Häradshövdingen i Nykarleby domsaga Isidor Taucher har anhållit om avsked för sjuklighet samt om förlängd tjänstledighet, ifall hans avskedsansökan icke hunnit beviljas till den 1 nästkommande juli.


Österbottniska Posten, 29.05.1914, nr 22, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Tycker det är tråkigt med oillustrerade sidor, så i brist på foto av Taucher, fick det bli ett vykort skickat 1902 från hans födelsestad Torneå.
Förstoring. Baksida.
8739 Mia Greens Atelier, Haparanda.
Som synes ovan kom ett foto av Taucher
knappt två veckor efter att runan publicerades.


Läs mer:
Borgmästare av Erik Birck.
Alla sidor där Taucher nämns.
Hans son Gunnar Taucher var stadsarkitekt i Helsingfors.
Anledningen till att Taucher aktualiserades.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2024-05-23, rev. 2024-06-06 .)