Jacob Tegengren 1875—1956


Tegengren, Jacob August (f. 28/8 1875 Vasa, d. 25/11 1956 Vörå), författare, skol- och bankman, far till Helmer T. Han blev 1899 agronom från Mustiala lantbruksinstitut, var 1900—01 föreståndare för Ålands folkhögskola och 1901—15 folkhögskolföreståndare i Närpes; därefter direktör för Föreningsbankens filial i Vörå till 1940. T. debuterade 1900 med Dikter och skrev under de följande fyra årtiondena en lång rad diktsamlingar, till en början under påverkan av Levertin o.a. svenska skalder; hans diktning är främst naturlyrik på traditionell meter med en från bok till bok alltmera fördjupad, okonstlad religiositet, som ger dikterna ytterligare verkningskraft. Han framstår i dag som en av de främsta naturlyrikerna inom den finlandssvenska litteraturen. T. utgav även noveller och framträdde som psalmdiktare; var medlem av den svenska psalmbokskommittén 1923—27. Han ägnade sig vidare åt fornforskning och redogjorde för en del av de resultat han kommit till i den lilla skriften Minnen från heden tid och lämningar av heden kult i Vörå (1921). (Finländska gestalter II, 1962.

 

Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Poesi.
Sammandrag av talet vid Sång- och musikfesten 1914
.
Juni av Ulla Sjölind.