Arthur Thesleff 1871—1920


Thesleff, Arthur (f. 5/3 1871 Viborg, d. 17/12 1920 Sthlm), botanist och zigenarforskare; jfr släktöversikten. T. var en mångsysslare med omfattande kunskaper på de mest skilda områden. Han skapade sig redan i ungdomen ett namn som svampkännare, men riktade snart sitt intresse på zigenarna; han följde dem på deras färder genom många länder och tecknade upp deras språk. T:s förnämsta filologiska bedrift vid sidan av Stockholms förbrytarspråk och lägre slang 1910—12 (utgiven i Sthlm 1912 och tillkommen efter trägen vistelse i undre världen) var ordboken Wörterbuch des Dialekts der Finnländischen Zigeuner (1901), som upptar ca 2000 ord och en kortfattad grammatik. Hans planer på en finländsk koloni långt borta från det då rådande ryska förtrycket förverkligades i den argentinska provinsen Misiones (se d.o.), där T. 1906—09 verkade som en av regeringen tillsatt föreståndare. (R. Lagerborg, A. T., en minnesteckning, 1921)


Uppslagsverket Finland (1985).
(Inf. 2005-05-29.)