Johan (Janne) Thurman 1866—1931


Thurman, Johan
(Janne) August (f. 7/11866 Åbo, d. 22/7 1931 Grankulla), bankman, fil. dr 1900. T. var 1892—98 lärare vid olika läroverk i Hfrs, men ägnade sig från 1902 helt åt affärslivet, bl.a. som disponent för Ph. U. Strengbergs fabrik i Jakobstad 1909—11 och som direktör i Nylands aktiebank 1911—18 samt, efter fusionen 1919, i Helsingfors aktiebank, vars Grankullakontor han förestod från 1925. T. grundade 1905 Grankulla samhälle. Utgav J. T. berättar om sig själv (1931).


Uppslagsverket Finland (1985).

Läs mer:
Förord och Nykarlebytiden i Janne Thurman berättar om sig själv.
Jannes fiskafänge av Einar Hedström.
(Inf. 2006-01-02.)