Minnesord över undervisningsrådet Pehr Tonberg


Pehr Tonberg föddes i Nykarleby den 1.3.1928, med efternamnet Mäenpää. Äldst av tre bröder, fick han tidigt ta ansvar eftersom modern blev ensamstående. Mamman och bröderna ändrade namn under Pehrs studietid till Tonberg.

Han kom också tidigt med i Församlingens och Kyrkans Ungdomsverksamhet, det präglade hela hans liv och livshållning. 1952 utexaminerades han från Nykarleby Seminarium, han tjänstgjorde först som folkskollärare i Närpes och senare under Nykarlebytiden i seminariets övningsskola, kommunala mellanskolan, grundskolans högstadium och som t.f. lärare vid Nykarleby seminarium 1965–68. Han var skoldirektör i Nykarleby 1973–1990 och förlänades titeln undervisningsråd. Seminariets motto Kunskapskälla, bildningshärd passade bra in på Pehr, han var vetgirig hela livet och hade kunskap om samhälle, kyrka, natur och kultur. Han dubbelarbetade som bibliotekarie vid Nykarleby stadsbibliotek 1962–1975.

Han var med i den första arbetsgruppen som grundade Finlands svenska skolmuseum i Munsala och senare dess oavlönade intendent under många år. Han samlade och köpte, delvis för egna pengar, saker till skolmuseet under den tid han var aktiv. Pehr var också en av initiativtagarna till att Svenska Konstskolan kom till Nykarleby och arbetade tillsammans med Svenska Konstskolans vänner, aktivt för skolan.

Inom Nykarleby församling var Pehr en av stöttepelarna i fullmäktige, förvaltningsnämnd, olika arbetsgrupper, kyrkokören och samtalsgrupp för män, under många år. Satt i stadsfullmäktige 1969–1973.

Kristliga Folkhögskolan (Kredu idag) med mottot För sanning, frihet och Kristi evangelium lade skolans första rektor Johannes Nyström på Pehrs hjärta. På Folkhögskolan hittade han också sin hustru Iris f. Nordman, som så många andra lärarstuderande, bara granhäcken skiljde de båda skolorna åt. Han satt under många år i Folkhögskolans direktion och deltog aktivt ännu hösten 2021 på skolans festmiddag, där han tackade för maten och gemenskapen.

Pehrs stora intresse var musik, han grundade en ungdomsorkester, spelade cello i Nykarleby stråkorkester och var också dess dirigent. Han sjöng med i kammarkör och i Nykarleby kyrkokör där han också var vicedirigent. Vacker violin- och cellomusik spelades av Folke och Daniel Nylund under Pehrs jordfästning, som förrättades av kyrkoherden Mats Edman.

Han skrev också musikrecensioner för olika tidningar under ett antal år. 

Vår hembygd, hembygdskunskap för skolelever och 75 år på Himmelbacken Festskrift utgiven av Kristliga Folkhögskolan, var Pehr Tonberg huvudredaktör för. Han skrev boken Forsby och Kyrkoby folkskolor och dessutom kort historik över Nykarleby Stråkorkester och Nykarleby Nykterhetsförening, som finns på www.nykarlebyvyer.nu.

De sista åren bodde Pehr på Florahemmet, han var aktiv med sång och berättelser bland de boende tills corona satte stopp för umgänget. Han dog den 24 april 2022 i Nykarleby. Nykarlebyborna saknar en aktiv, engagerad person och en välkänd profil i gatubilden.Han sörjes närmast av barnen Christer, Carola och Nils-Erik med familjer och bror Runar med familj.Görel Ahlnäs, Österbottens Tidning den 19 maj 2022.


Läs mer:
Pehr Tonberg.
(Inf. 2022-05-23, rev. 2024-01-21 .)