Arne Törnudd 1878—1959


Arne Teodor Törnudd, f. 1878 i Åbo, d. 1959 i Åbo. Föräldrar: Försäkringsdirektör Alexander Törnudd och Carolina Candelin. Gift 1905 i Biarritz med Hanna Matilda Svanström. Barn: Atle 1907, Inger 1910, Egil 1919. Student från Svenska klassiska lyceum i Åbo 1899. Fil.kand i Helsingfors 1904, filosofiska studier vid Sorbonne 1906—07. Rektor och lärare vid Åbo svenska samskola 1909—45, fortf. lärare til 1953. Föreståndare för Åbo svenska arbetarinstitut 1919—43. Filosofie doktor h.c. vid Åbo Akademi 1952.

Skådespelen Göran Ring, En generalrepetition och Frökenrovet, uppförda på Åbo svenska teater resp. 1916, 1920 och 1926. Dikter i olika publikationer och tillfällighetstryck, bl.a. dikten Åboland. Författare till boken Flickan från Kahra (Förlaget Bro, Åbo 1948).

Professor Rolf Pipping säger i sin minnesskrift från 1960 över Arne Törnudd om Flickan från Kahra: "En estetiskt och psykologiskt insiktsfull och finkänslig undersökning av en märklig episod i Topelii ungdomsliv och av dennas spår i hans diktning."


Arne Törnudd i femtioårsåldern.
Arne Törnudd i femtioårsåldern.


Fjalar Kommonen, dotterson, juni 2007.


Läs mer:
Flickan från Kahra i Topelius' liv och diktning.
(Inf. 2007-08-09, rev. 2007-08-09.)