Klätterträdet

Bifogar bild vars motiv härstammar från brandgatan mellan barnhemmets uthus och Varmas uthus.

Vi gick alltid stigen som löpte väster om barnhemmets uthus (mellan bastun och uthuset) och vidare över gårdsplanen till det hus där Söderlunds bodde när vi var på väg till ”stan” (torget) eller skolan. Det bodde ett antal finska ungkarlar i samma hus som Söderlunds. De deltog ibland i våra muntra övningar när vi sköt prick på tombuteljer med ”gumisprätton”. Detta gick av stapeln mellan barnhemmets uthus och Söderlunds uthus. På samma ställe byggde vi sedan en koja uppe i björken, men den var väl riven då du växte upp.


Fotot av gårdens södra gavel, en snutt av Salem och Jorma Metso i början på 1950-talet tillhandahölls av den samma. Jorma berättade att "stigen mellan Salem och barnhemmet var väl upptrampad" och att när det vintertid skulle hållas dop, hämtades varmt vatten från mejeriet.
Kortet taget vintern 1956–57 med linsen pekande åt nordväst. Uppifrån och ner i kojträdet: Matti Hjulgren, Ismo Laulajainen, Roland Ehrstedt och Guy Isaksson, alla barnhemsbarn. Förmodligen jag själv bakom kameran.


Jorma Metso tillhandahöll och berättade.


Läs mer:
Barnhemmet av Erik Birck.
(Inf. 2006-09-17.)