Ull-Britt Gustafsson-Pensar 1931


Ull-Britt Gustafsson-Pensar
, f. i Lovisa 26.11.31. Fil.mag. modersmålslärare i Helsingfors och Nykarleby. Skrivit artiklar och recensioner. Översatt psalmer från finska, tyska, engelska, estniska och norska. Bearbetat psalmer för den nuvarande finlandssvenska psalmboken. Skrivit: I gröna björkens skugga, texter av Topelius med anknytning till Nykarleby, bearbetade och kommenterade, Schildts 1997. Med trollsländan i sagans värld (kassettbok) 1998, Walters äventyr (kassettbok) 2000, urval och bearbetning av Topeliussagor. Studio FsR.


U-B G-P (2003).


Läs mer:
En vandring i skaldernas Nykarleby.
Ett verk som öppnar ögonen.
U-B G-P på lärarfoto.
ABI 82.
Bidrag.
Samtliga sidor där Gustafsson-Pensar nämns.
(Rev. 2020-01-24 .)