Eric Vasström 1887—1958


Vasström, Eric Wilhelm (f. 27/11 1887 Hfrs, d. där 14/11 1958), målare och grafiker. V. genomgick Finska konstföreningens ritskola 1907-09 och avlade teckningslärarexamen 1908. Han utvecklades med tiden till en framstående akvarellist och blev bekant särskilt för sina huvudstadsmotiv samt skapade sig ett namn även som djurmålare mer hästar som specialitet. V. utförde talrika träffsäkert karakteriserande, realistiskt levande porträtt, bl.a. av Folke Bernadotte, Gösta Ekman och Heikki Renvall. I yngre år var han en flitig skämttecknare, bl.a. som utgivare av skämttidningen Hovnarren 1917—24. V. var en ledande gestalt inom scoutrörelsen; tjänstgjorde bl.a. som scoutchef för Finlands svenska scoutförbund 1929—39. Han utgav memoarböckerna Konstnärsfolk (1946) och Bland konstnärsfolk (1952); 1923 utkom Gästfrihetens vådor med historier som tidigare ingått i Hovnarren.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
V. deltog i utgivning av Zacharias Topelius dagböcker.
V. "höll ett hänfört, innerligt tal till Topelius minne" vid avtäckningen av Topeliusbysten.
(Inf. 2005-09-10.)