Eliel Vest 1863—1906


Vest, Eliel (f. 21/9 1863 Vasa, d. 23/12 1906 Storkyro), skolman och författare, fil.kand. 1886. V. var 1894—1900 ordinarie kollega i Vasa lyceum och verkade som skriftställare och journalist; skrev bl.a. den historiska romanen Från antikens skymningstimma (1894), talrika läroböcker och biografiska studier över J.L. Runeberg (1902), J.V. Snellman (1904) samt Z. Topelius (1906). Han medarbetade i Finsk Tidskrift, Ateneum och flera dagliga tidningar.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Deltog i utgivning av Zacharias Topelius dagböcker.
Folkskoleelever på turiststråt. En sommarutflykt i Sydösterbotten av Vest.
(Rev. 2020-01-11 .)