Mikael Wexionius-Gyldenstolpe 1608(9)—1670


Wexionius-Gyldenstolpe, Mikael (f. 16/2 1608 el. 1609 Småland, d. 28/6 1670 Åbo), universitetslärare och ämbetsman. W. blev 1640 professor i politik och historia vid den nyinrättade akademin i Åbo och erhöll 1647 även professuren i juridik; blev 1657 assessor i Åbo hovrätt och avgick från sina professurer följande år. Den mångsidigt bildade W. utgav många skrifter, som utövade ett stort inflytande på den vetenskapliga odlingen i Sverige—Finland, bl.a. Discursus politicus de prudentia (1642), den första i Åbo försvarade disputationen och den första i Finland tryckta boken, och Epitome descriptionis Svecia, Gothiae, Fenningiae et subjectarum provinciarum (1650), den första geografiska och statistiska presentationen av svenska riket och länge det enda verket man utomlands hade att ty sig till när det gällde förhållandena här.

De aristokratiska uppfattningar W. i sina avhandlingar gjorde sig till tolk för uppges i hög grad ha misshagat såväl kungen (Karl X Gustav) som de ofrälse stånden. Han promoverades 1650 som den förste i Finland till juris doktor och adlades detta år med namnet Gyldenstolpe. (A.A.A. Laitinen, M. W.-G., 1912)Uppslagsverket Finland (1985). Efternamnet Wexionius visar att han kom från Växjö.


Läs mer:
J. J. Huldén omnämner W-G i Österbottnisk lustresa.
Originaltexten.
(Rev. 2012-03-27 .)