V.K.E. Wichmann "Gånge Rolf" 1856—1938

V.K.E. Wichmann "Gånge Rolf"Wichmann
, Viktor Karl Emil (V.K.E.) (f. 24/8 1856 Lumijoki [20 km sydväst om Uleåborg.], d. 21/1 1938 Hfrs), pedagog och författare, fil.kand. 1882. W. verkade 1885—1912 som lektor i historia, pedagogik och geografi vid Nykarleby seminarium, där han var direktor 1912—16. Han var under den uppblossande språkstriden på 1870- och 80-t. en förgrundsgestalt bland de svensksinnade och i den akademiska världen; sina upplevelser från denna tid skildrade han senare i boken Svenskt studentliv i Finland för femtio år sedan (1932). W. väckte redan i unga år uppmärksamhet med sin litterära produktion, som omfattar bl.a. de i götisk stil hållna diktsamlingarna På fria banor (1880), Dikt och drapa (1881), Bilder och ballader (1886), Maning och minne (1910) och Svenskhetssånger (1919); han gav ut dem under pseudonymen Gånge Rolf. I kampen mot den framträngande fennomanin manade han Finlands svenskar att som germaner hävda sitt kynne och sin kultur. På äldre dagar ägnade han sig åt pedagogiskt och historiskt författarskap; bl.a. skrev han läroböcker samt Nykarleby stads (1920) och Tenala sockens historia.


Uppslagsverket Finland (1985).V. K. E. Wichmanns gravsten.

SEMINARIEDIREKTOR
V. K. E. WICHMANN
GÅNGE ROLF
* 24.8.1856  † 21.1.1938
ALFHILD WICHMANN
* 8.4.1891  † 29.4. 1967
TACKSAMMA ELEVER RESTE VÅRDEN


Gravstenen finns på Gamla begravningsplatsens nya del, rätt nära Sandudds begravningskapell. Den är svårfotograferad; låg och kommer antingen i skugga eller halvt solljus.
Mats Blomqvist fotograferade och tillhandahöll.
(Inf. 2009-04-14.)Läs mer:
V. K. E. Wichmann — Gånge Rolf av K. V. Åkerblom.
V. K. E. Wichmanns-Gånge Rolfs lektorsår i Nykarleby av K. V. Åkerblom.
Minnesruna av Viktor Westerlund.
Min far av Gertrud Wichmann.
Lektor och direktor av K. J. Hagfors.
Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton.
Wichmann i Topelius' stad i Österbottnisk lustresa och Gånge Rolf vikingaskalden i Människor och medaljer av J. J. Huldén.
Av Einar Hedström
.
Hemgården
av dottern Gerda.
En av personerna på Brunnsholmen
i Erik Falander av Ernst V. Knape.
Numismatiker
.
En strof till Gånge Rolfs ära av Leo Ågren.
Tre Nykarlebyskalder av Lars Schalin.
Nykarleby frivilliga brandkår av Einar Hedström.
Planer på Biografi över Gånge Rolf i Österbottniska Posten.
Gånge omnämnd i en Krönika av Kurre.
Nykarleby frivilliga brandkår av Erik Birck.
Notis om utnämning i Österbottniska Posten.
Minnesstund över Gånge Rolf 6 nov. 1957.
V. K. E Wichmanns ”Sjöhaga” – och sedan av Lars Pensar.
Omnämnande från Amerikaturné.
Gånge Rolf på föredragsturné till Amerika? i Österbottniska Posten 1928.
W var ägare till Granholmen.
Poesi.
Prosa.
Alla sidor där Wichmann är omnämnd.

Tönnes, Ingeborg (1970) Viktor Karl Emil Wichmann, Gånge Rolf.
Svenskhetshövdingen V.K.E. Wichmann — lärare, diktare, läroboksförfattare av Samuel Lindgrén, Skolhistoriskt arkiv XXII (1993).

Efter landsförvisningen hyrde Wichmann den vita gården på Högbacka och därefter blev direktorsbostaden hans hem, meddelade Lars Pensar.
(Rev. 2013-09-04 .)