Benedict Zilliacus 1921 [—2013]


Zilliacus, Emil Benedict (f. 11/1 1921 Hfrs), journalist och författare, jfr släktöversikten. Z. var 1948—82 anställd vid Hufvudstadsbladet som reporter och kåsör (sign. Bez); kända är framförallt hans s.k. dagboksverser, som behandlar olika dagsaktuella ämnen (jfr Nyström, P.O.). Han har utom en rad böcker om konsthantverk skrivit Vi ser på Helsingfors (1952), Helsingfors lever (1970), skärgårdsskildringen Utöar (1974) och pjäser, bl.a. musikalen Åttan (1964), som blev en stor framgång på Lilla teatern. För denna scen författade Z. även sex intellektuellt högklassiga revyer, uppförda 1956—61. Hans skrev vidare manuset till den uppmärksammade TV-serien Stormskärs Maja (1977) och sammanställde texten till musikpjäsen Stadin kundi (1979) med genuin helsingforsatmosfär (jfr Malmsten, Georg); den senare lockade en stor publik på Svenska teatern i Hfrs. Hans biografi över bergsrådet Wilhelm Wahlforss utkom 1984. Z. är sedan 1949 gift med Jutta Z.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Skaldernas och älvens stad sorgligt torrlagd i höst av Z.
Juthbacka Teaters föreställning Åttan var skriven ax Z.
(Inf. 2007-02-11, rev. 2017-11-06 .)