Leo, hans liv

Det var svårt att vara, inte
för människan i honom, men för
djuret, som inte orkade bära
medvetandets bly. Vetskapen om,
att han levde, hindrade honom
från att leva. Den utgjorde
ett sömnlöst ansikte, som såg
på hans känslor tills de smög
sig bort som skådespelare
från en dålig föreställning
och som tänkte, att han tänkte,
tills varje tanke djupnade till
intet i detta kalla ljus. Han
var själv fienden, och skrev
böcker för att besegra sig,
men i en sådan kamp är den enda
möjliga segern alltför stor.
Han segrade. I tystnaden
efteråt hördes några
sista, trevande ord.Gösta Ågren
(1988) Jär.


Läs mer:
Leo Ågren i Uppslagsverket Finland.