Själaspegeln

En kväll stod ynglingen Patori Karlsson
i ett hörn i förlustelsehuset
där dans som bäst pågick.
Patori Karlsson hade placerar en spegel
på sin ena sko
och var nu strängt upptagen av
att titta i denna spegel.
Han ville nämligen se
ifall någon av flickorna
som svävade förbi
till äventyrs saknade byxor.

Patori Karlsson blev sen en framgångsrik man.
Han övertog en fabrik,
kom in i stadsfullmäktige
— och ordade stundom om kultur.

 


Leo Ågren
(1960) Stämmor i nordannatten.
Fick boken av Gösta Ågren.


Läs mer:
Karleborg, där händelsen kanske utspelade sig, av Lars Pensar.
(Inf. 2003-10-03.)