Nykarleby

I sommarkväll en bild jag ser 
i älvens vatten klart. 
:,: En stad där smeks av Näckens lek, 
i strömmens vattenblad. :,:

På älvens båda stränder står,
du stad, och speglar dig.
:,: Så skön du prålar med din ståt,
i Näckens kungarik. :,:

I morgonsol din bild här står,
i kvällen likaså.
:,: O vilda ström med skummigt tåg,
låt bilden här du stå! :,:

En bro dig byggts från strand till strand,
en spång här likaså.
:,: Ty älvens ström dig delat land,
och tjäll har byggts därpå. :,:

På spång jag står och strömmen ser,
mot klockar's-kvarn och bron.
:,: Dock utför älvens ström jag ser,
det blåa vattnet rent. :,:


Vid stranden grön syrener stå,
samt björk och hägg lik'så.
:,: En Frejas bild i blomstergård,
"lagoon" i älven blå. :,:

En dyr klenod o stad du är,
idyll på älvens strand!
:,: Hör fåglar små från björken där,
de kvittra dig sin sång! :,:

O tornets klockor ring ni tre,
tenoren slår sitt moll!
:,: En sorgens låt här nu sig t'er,
i älvens vattenfall. :,:

O tempel, dig ej lågor tog,
när staden gick i brand!
:,: Din spegelbild i älven log,
du seklen tälja kan. :,:J. R. Backlund (1963) Hemlandstoner i fjärranland, 1972.
(Mel.: Jag sitter källa vid din rand.)