Brostugan en dröm om framtid

(Mel.: På blomsterprydd kulle)

Nu Brostugan vackert på klippan här står,
och ingen syns fälla en tår.
Den speglar i älven i vattnet det blå
bland tallar från seklernas år.
Och kyrkan här speglar och stoltheten delar,
i scenen den sköna där Strömkarlen spelar.
Nu framtiden viskar om lyckliga dar
och matsal nu Brostugan har.

 

J. R. Backlund, 1974. Hemlandstoner, andra samlingen, nya sånger till gamla toner (1984).
Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2008-02-27, rev. 2008-02-27.)