Forsen

Nu forsen här fräser
vid dammen det jäser
Och bubblor skummvita,
de sönder sig slita.
Mot budord ej bryta,
de samman sig knyta.
I floden de driva,
bland "Tärnor" snövita.
Till stranden de ila,
att finna sin vila.

 

J. R. Backlund, 1972. Hemlandstoner, andra samlingen, nya sånger till gamla toner (1984).
Stig Haglund tillhandahöll.


Vår vid kraftverket

Västra älvstranden söder om Storbron.
Parkhusen. Till vänster en hastighetsbegränsningsskylt för snöskotrar.


Brostugubacken och rester av Brostuguberget.
Nybroviken och Tullstranden.


Från Storbron mot norr.
Det gamla kraftverket och tillbyggnaden som uppfördes vintern 2006—07.

Foto: Lars Pensar den 25 mars 2007.


Läs mer:
"Nu forsen här fräser, vid dammen det jäser."
(Inf. 2007-04-18, rev. 2007-04-18.)