Staden — älven — och havet

(Mel.: "När solen tänder sina strålar")

Nykarleby på älvens stränder,
din spegelbild i älven ler.
     :,: Ej reglar du till fjärran länder,
     du speglar dig var dag allt mer.:,:
Syrenberså på gröna stranden,
"Fåfängans" sköna blomstertid.
     :,: Se vågor knyta kärleksbanden,
     i älvens stora kamp och strid. :,:

Hör forsen djupa toner mumlar,
en saga ut till havets skans.
     :,: Dit Näcken sina tärnor samlar,
     till pomp och ståt, gulej och dans.:,:
Då klingar harpans ljuva toner,
i gyllne salen blomsterprydd.
     :,: Och nattens tärnors gyllne stöder,
     i vita slöjor pärlesydd.:,:

Nu tärnor uti borgen dansa,
till harpotoners ljuva klang.
     :,: Och Näckens söner dem kringskansa,
     de bjuda dem en "polskemang".:,:
Se vågor uti bränning bryta,
och sina slag mot borgen slå.
     :,: Hör Näckens harpotoner skryta,
     i tärnedans på böljor blå.:,:

 

J. R. Backlund, 1974. Hemlandstoner, andra samlingen, nya sånger till gamla toner (1984).
Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2007-09-17, rev. 2007-09-17.)