:
Stugan på klippan i Nykarleby


Hade en syn att Brostugan
stod på klippan och speglade sig
i den vackra älvens vatten.
Tallarna med sina historiska minnen
från ryska tiden,
bidrog till vyns skönhet.
Från andra stranden speglade sig
templet majestätiskt i älvens klara vatten,
och gav en vy av Nykarlebys skönhet.
Jag fortsatte färden över stora bron,
men stötte på en spetsig vägvinkel,
som söker sin like.
Jag fortsatte åter,
men stötte genast mot det vackra
templets stora stentrappa ...
Nu reste sig trappan upp
och kastade sig ned i älvens brant,
och gjorde den spetsiga vägvinkeln trubbig.
Vägen blev nu klar och jag fortsatte färden.
Templet saknade nu sin stora trappa,
men genast byggdes en ny,
och nu på egen mark,
ty staden kunde ej förnya trappans arrendetid
av trottoaren ...
Och jag hörde en ropande röst
sägande: "allt detta måste ske,
men tiden är ännu icke kommen."
Och jag vaknade och sade: amen.

 

J. R. Backlund, den 6 juli 1974. Hemlandstoner, andra samlingen, nya sånger till gamla toner (1984).
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Brostugan i kapitlet Fakta.
Kyrktrappan.
(Inf. 2006-02-19.)