:
Vinter i Topeli park i Nykarleby


I vinterskruden och silverkrona,
nu björken gråter ty stormar hota.
Och flingor vita i lätta drag,
nu måla grenar och kronor rar.
Se popplars grenar i isen spegla,
och stammar veka mot älven streta.
Av åren många med bördan tung,
de älven skåda i vinterblund.
Nu andra månad av året seglar,
av nittonhundra och sjuttitrean.
Och älvens ström är med is belagd,
men vandrarn bär knappt sitt vadmalsplagg.
En ringa snö nu för vinden gråter,
men grader minus ett pluss förlåter.
Nu årets vinter här snart förgår,
och våren randas men det förstår,
Den tjugoförsta nu februari,
ett regn så härligt med snö det har vi.
Nu vintern gråter för varje dag,
och seglar norrut mot sitt behag.
Nu snön den ringa i vinterdagen,
här tårar fäller i värmegraden.
Men lilla vide i vinterskrud,
så lugnt du slumrar du vårens brud.

 

J. R. Backlund, 1973. Hemlandstoner, andra samlingen, nya sånger till gamla toner (1984).
Stig Haglund tillhandahöll.



Vinter i Topeli park precis 33 år efter att dikten skrevs.
Foto: Lars Pensar den 21 februari 2006.


Läs mer:
Topeliusparken Fakta.
(Inf. 2006-03-01.)