Nykarleby du sköna

Nykarleby du sköna, du härliga stad, 
du pärla bland Österbottens städer! 
Från älvens båda stränder samt kullar, berg och bro,
du strömmens vackra vatten här må skåda. 
Ja där vill jag mig bygga bland björkar och syren
och utav stadens pärlor mig taga en mö, 
då vet jag att aldrig jag mig ångrar. 

Tomets klockor ljuda i eget harmoni, 
sin hälsning till stad och nejdens bygder. 
Båd' unga och gamla de klockorna hör, 
och solen lyser högt på ljusblå himmel. 
Då samlas de många från stad och ifrån land, 
förtroligt de i kyrkan med prästen skaka hand, 
och lyssna till dagens evangelium. J. R. Backlund (1963) Hemlandstoner i fjärranland, 1972.
(Mel: Ack Värmeland du sköna.)