Vattentornet i Nykarleby

Du vattentorn på Källback berg,
din fot på klippan står.
:,: Du trotsar storm med stålsatt märg,
och havets vilda våg. :,:

Jag tänker när jag ser dig stå,
så jättestor och stolt.
:,: Dig friska källors vatten nå,
från jordens djup och snår. :,:

Du rika brunn du vatten för,
till stadens tjäll så skön.
:,: I många rör med tryck du för,
ett kristall-vatten skönt. :,:

Till högsta topp vi klättra upp,
till prydlig restaurang.
:,: Här borden små servett lik'så,
med läckra rätter stå. :,:

Här drickes kaffe kopp på kopp,
med tårta sött och gott,
:,: I kikar'n sen vi vågor se,
som bryts mot strand och sten. :,:

En stad vi se Nykarleby,
på älvens stränder stå.
:,: Bland björkar grön i blomstergård,
i friden här du står. :,:J. R. Backlund (1963) Hemlandstoner i fjärranland 1972.
(Mel.: Jag sitter källa vid din rand.)


Dikten skrevs med fantasi i jan. 1963. Tornet byggdes enligt min inspiration åren 1964—65. [Skall vara 1963—64.]


Läs mer:
Nu ska vi opp av J. R Backlund.
Vattentornet i kapitlet Fakta.