Döbeln vid Juutas
Kretschef

A. Aminoff.


Han kom till Österbotten
från Nylands fagra bygder
och fick den fina lotten
att sprida krigardygder

uti Nykarleby.

Och där han troget tjänat
sin krets och sitt distrikt,
och arbetet förlänat

sin glädje åt hans plikt
uti Nykarleby.

Vi alla farväl tager
och lycka önska får,

när han till Nyland drager
och lämnar stad och kår

uti Nykarleby.


Fältposten, 18 juni 1938, nr 2, s. 15.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Läs mer:
Aeon Aminoff av Karl Wenelius.
Aeon Aminoff av Börje Wilkman.
Skyddskår i Uppslagsverket Finland
(Inf. 2010-09-07, rev. 2022-03-15 .)